Poklon Sigurnoj kući u Vranju od žena izbeglica iz Ukrajine

U toku je 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Važno je da kao društvo ne okrećemo glavu od nasilja, već da se suočimo sa njim i pomognemo žrtvama nasilja da povrate moć nad svojim životima.

Oksana, Marina, Katarina, Tetjana, Ljudmila, Elvira, Milica, Tetjana, Marijana i Beba su u prekrivač prijateljstva utkale svoju snagu, optimizam, podršku i najiskrenije želje da sve žene, devojke i devojčice otkriju svoju supermoć.

Gospođa Ivana Tasić, dir. Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje, koja sa svojim timom nesebično radi na zaštiti i osnaživanju žena žrtava nasilja i trgovine ljudima, je primila poklon koji od srca žene Ukrajine daruju Sigurnoj kući u Vranju.